04-05.04.2018 Magazyn Miejski

1. Nowy sprzęt medyczny w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dębicy
2. Gimnazjada „Techniki dawne i niedawne” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
3. XIV Konkurs Modeli Redukcyjnych ” Ogniwko ”

Comments are closed.