11-12.10.2017 Magazyn Miejski

1. Ulica Wielopolska do poprawki – studzienki są źle wykonane.
2. Przybywa Bezdomnych w Schronisku imienia Brata Alberta przy ul.Słonecznej w Dębicy.
3. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Stowarzyszenie Europa Donna Dębica.

Comments are closed.