16-17.10.2017 Magazyn Miejski

1. Czy dębiczanie wiedzą kto jest Burmistrzem Miasta?
2. W dębickim Powiatowym Urzędzie Pracy można uzyskać dotacje na dofinansowanie działalności gospodarczej.
3. Zmarł major Zbigniew Lazarowicz – pseudonim Bratek.

Comments are closed.