40 – lecie Zakładu Karnego w Dębicy

Awanse, odznaczenia oraz wystawa zdjęć – tak w skrócie można opisać obchody 40 – lecia Zakładu Karnego w Dębicy.
Uczestnicy jubileuszu zostali również zaproszeni do zwiedzania więzienia, by przekonać się jak wygląda życie po drugiej stronie muru.

 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od uroczystego apelu. Po raz pierwszy pieczę nad organizacją uroczystości w zakładzie karnym sprawował ppłk Robert Żółkiewicz, który funkcję dyrektora objął w marcu tego roku. Mówił o tym jak ważne są remonty
w więzieniu, ale także resocjalizacja więźniów. Rocznica powołania do życia zakładu karnego w Dębicy była najlepszą okazją, by wręczyć 23 awanse na wyższe stopnie. Jedną z osób, które awansowały na wyższy stopień była sierżant Ewelina Rajca.

Życzenia wszystkim funkcjonariuszom złożył mjr Jarosław Wójtowicz – reprezentujący Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej
w Rzeszowie. Jubileusz to także okazja do tego, by zakład karny mogli zobaczyć ci, dla których na co dzień jest on niedostępny. Uczestnicy zobaczyli między innymi niedawno wyremontowaną kaplicę i cele więźniów. Dyrektor Żółkiewicz oprowadzał gości nie tylko po pawilonach, chwalił się przeprowadzonymi remontami, ale także samochodem, który służy do przewozu więźniów.

Comments are closed.