50-lecie Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Dębicy

W tym roku dębickie koło Polskiego Związku Niewidomych obchodzi Jubileusz pięćdziesięciolecia swojej działalności. Podczas uroczystości między innymi nagrodzeni zostali zasłużeni działacze stowarzyszenia, a także wszystkie instytucje wspierające.

 

Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dębicy powstało w 1968 roku i swoją opieką otacza już kilkanaście osób niewidomych i niedowidzących z terenu Powiatu Dębickiego. Głównym celem organizacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu osób pozbawionych zmysłu wzroku oraz nauka samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Koło swoją pomocą
i wsparciem otacza także rodziny osób niewidomych i słabo widzących. Obchody 50- lecia działalności Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych były okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym.

Wśród uhonorowanych znaleźli się zarówno członkowie dębickiego koła, jak też osoby prywatne oraz dyrektorzy instytucji społecznych i oświatowych, którzy wspierają działalność tej organizacji. Liczne słowa uznania włodarze starostwa skierowali również do Agnieszki Malinowskiej prezesa Powiatowego Koła. Podczas uroczystości nie zabrakło także podziękowań dla władz miasta i powiatu dębickiego za wieloletnie wsparcie działalności stowarzyszenia. Uroczystości jubileuszowe uświetniły występy wokalno-teatralne podopiecznych dębickiego koła Polskiego Związku Niewidomych.

Comments are closed.