Absolutorium dla burmistrza miasta Dębicy

Radni Miejscy podczas ostatniej sesji przyjęli sprawozdanie burmistrza Mariusza Szewczyka z wykonania budżetu w roku 2017 i udzielili mu absolutorium. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Zanim rozpoczęło się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi absolutorium przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mateusz Cebula przedstawił wszystkim zgromadzonym informację na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z raportem pieniądze wydatkowane zostały prawidłowo i niemal wszystkie zaplanowane inwestycje udało się zrealizować. Pozytywną opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2017 wystawiła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. W sesji Rady Miejskiej wzięło udział 21 rajców i wszyscy zagłosowali za udzieleniem absolutorium Mariuszowi Szewczykowi. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował współpracownikom, którzy przyczynili się do prawidłowego wykonania zaplanowanego budżetu w roku 2017-tym.

Ubiegły rok obfitował w liczne inwestycje, które z sukcesem udało się zrealizować. Zapytaliśmy Mariusza Szewczyka, które zadania zaplanowane w budżecie na 2017 rok według niego były najistotniejsze dla mieszkańców naszego miasta. Absolutorium przyjęte zostało gromkimi oklaskami obecnych na sesji gości. Nie zabrakło również słów uznania oraz gratulacji zarówno dla burmistrza Mariusza Szewczyka, jak też wszystkich samorządowców i pracowników Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy także pozytywnie wyrażali się na temat inwestycji jakie w ostatnim roku realizowane były w Dębicy.

Comments are closed.