Absolutorium dla Wójta Gminy Dębica

Na ostatniej sesji radni Gminy Dębica przyjęli sprawozdanie z budżetu i udzielili wójtowi Stanisławowi Rokoszowi – absolutorium. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

 

Zanim doszło do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z budżetu, głos zabrała radna Bernadetta Ciszek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która w swoim wystąpieniu podkreślała, że pieniądze z budżetu zostały wydatkowane prawidłowo, podobne opinie wydali przewodniczący wszystkich Komisji Rady oraz Skarbnik Gminy – Marta Panek. Zastępca wójta Marek Mikrut przedstawił prezentacje, dotyczącą wydatkowania gminnych pieniędzy. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z budżetu i udzielili wójtowi Stanisławowi Rokoszowi – absolutorium.

Piotr Żybura – przewodniczący Rady Gminy podkreśla, że jednomyślność w radzie panuje od lat i wszyscy widzą ogromne zaangażowanie Zarządu Gminy w rozwój regionu. Najważniejszą inwestycją, która powstała w gminie w ostatnim czasie to Przychodnia Zdrojowa w Latoszynie. Sanepid odebrał inwestycję, więc za kilka tygodni będzie tam prowadzona rehabilitacja. Władze gminy nie zapominają o rozbudowie infrastruktury, modernizacji boisk sportowych jak i budowie kanalizacji.

Comments are closed.