Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego

Na ostatniej sesji Radni Powiatu Dębickiego przyjęli sprawozdanie z budżetu i udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, dziewięciu było przeciw.

 

Wcześniej udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, której opinię przedstawił starosta Andrzej Reguła. Zanim przystąpiono do głosowania, o sprawozdaniu z budżetu wypowiedzieli się przewodniczący wszystkich komisji w Radzie Powiatu. Leszek Bieniek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu wykonanie budżetu ocenił pozytywnie, ale głosował za nieudzieleniem absolutorium, bo uważa, że nie ma dobrej współpracy Zarządu Powiatu z niektórymi radnymi. Starosta Andrzej Reguła podkreślił, że podczas ostatniego roku udało rozpocząć się kluczowe inwestycje dla naszego regionu, do których należą budowa zjazdów autostradowych, poprawa infrastruktury drogowej. Niedługo rozpocznie się także budowa mostu w Straszęcinie.

Comments are closed.