Basen siarczkowy w Latoszynie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica radni zadecydowali o zaciągnięciu kredytu na budowę basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie. Będzie to trzeci basen w Polsce z leczniczymi wodami siarczkowymi.

 

Podjęcie uchwały było konieczne w celu rozbudowania Kompleksu Przychodni Zdrowia w Latoszynie, aby zwiększyć atrakcyjność miejsca oraz możliwości lecznicze Kompleksu. O terminie oddania basenu rehabilitacyjnego, władze Gminy Dębica mówią bardzo ostrożnie. Budowa obejmie wykonanie budynku basenu wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i technologicznej, budowę parkingów wzmocnieniem skarp i ścianą oporową z pali wierconych. Teren przeznaczony na inwestycje jest własnością gminy Dębica. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny o funkcji usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz tereny zalesień.

Comments are closed.