Będą pieniądze na budowę łącznika Straszęcin Dębica

Zarząd Województwa przeznaczył kolejne pieniądze na łączniki autostradowe w powiecie dębickim. Podjęto właśnie stosowną uchwałę o pomocy finansowej w kwocie półtora miliona zł dla powiatu dębickiego na realizację zachodniego zjazdu z autostrady A4- Straszęcin Dębica”

 

Uchwała trafi teraz pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jej realizacja nastąpi na podstawie oddzielnego porozumienia, w którym określone zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji. Powiat Dębicki otrzymał już wcześniej od samorządu województwa 15 milionów na wykonanie tego zadania. Jednak jak twierdzi Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Starostwo Powiatowe w Dębicy początkowo źle oszacowało koszty. Brakujące środki udało się jednak pozyskać między innymi dzięki zaangażowaniu Lucyny Samborskiej radnej Powiatu Dębickiego reprezentującej Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, która o pomoc zwróciła się także do Stefana Bieszczada radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

To zdecydowanie jedna z kluczowych inwestycji w naszym regionie, niezwykle istotna dla mieszkańców miasta i decydująca o rozwoju ekonomicznym powiatu. Dzięki interwencji radnego Stefana Bieszczada udało się pozyskać dodatkowe półtora mln. zł na realizację tej inwestycji. Oddanie łącznika zachodniego zaplanowane zostało na październik 2018 roku. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Comments are closed.