Bezrobocie spada na Podkarpaciu

Bezrobocie w Województwie Podkarpackim jest obecnie na rekordowo niskim poziomie i wynosi tylko 9,7% . Ofert pracy jest znacznie więcej, niż jeszcze kilka lat temu, ale wynagrodzenie w naszym regionie jest niestety niemal najniższe w kraju. Brakuje też wykształconych fachowców, chętnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni między innymi debatowali na temat sytuacji na rynku pracy
w naszym regionie. Według danych przedstawionych przez Tomasza Czopa dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie bezrobocie na Podkarpaciu jest obecnie na rekordowo niskim poziomie. Najniższe jest w Krośnie, Rzeszowie, Mielcu, a także w Dębicy. Odsetek osób poszukujących pracy w naszym mieście według statystyk to tylko 6,9% i wynika to z obecności licznych firm i zakładów przemysłowych oraz jest konsekwencją powstania stref ekonomicznych na terenie powiatu dębickiego, Niepokój samorządowców budzi jednak duża liczba młodych ludzi, do 30 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Zdaniem przedsiębiorców w naszym regionie brakuje dobrze wykwalifikowanych pracowników szczególnie w zawodach technicznych i informatycznych. W naszym mieście w szkołach ponadgimnazjalnych działa wiele tak zwanych klas patronackich, w których młodzież uczy się konkretnego zawodu, dającego szanse zatrudnienia po ukończeniu edukacji w firmie, która poszukuje właśnie takich pracowników.

Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego uważa, że takie rozwiązanie jest dobre, ponieważ już na etapie szkolnym uczniowie mogą poznać specyfikę pracy w danym zawodzie i nauczyć się konkretnych wymaganych przez pracodawcę umiejętności, jednak zdaniem radnego, szkoły i instytucje publiczne nie powinny wyręczać się przedsiębiorcami w procesie edukacji młodego człowieka, tylko wspierać placówki oświatowe. Tak niski poziom bezrobocia na Podkarpaciu jest zdecydowanie powodem do zadowolenia, jednak może też niestety wynikać z faktu, że bardzo dużo wykształconych młodych ludzi wyjechało do pracy za granicę lub w inne regiony naszego kraju, gdzie np. wynagrodzenie jest bardziej satysfakcjonujące, niż w województwie podkarpackim.

Comments are closed.