Biblioteka jak nowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W ramach projektu „Biblioteka – Poziom Wyżej” wykonana została przebudowa i remont budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części poddasza obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy przy ul. Akademickiej. Dotacja pozwoliła również na doposażenie biblioteki w sprzęt meblowy i multimedialny oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej.
Projekt został zrealizowany w ciągu dwóch lat. W pierwszym etapie wykonano prace budowlano – remontowe oraz zakupiono wyposażenie meblowe, natomiast w drugim zadbano o wyposażenie Biblioteki w sprzęt elektroniczny, komputerowy i multimedialny.
Głównym celem realizowanego projektu było zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu poprzez poprawę stanu technicznego instytucji kultury, a także wzbogacenie i podniesienie jakości ich oferty kulturalnej i informacyjnej.
Ogólna wartość zrealizowanego projektu „Biblioteka – Poziom Wyżej” wyniosła 1 295 000
W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono roboty budowlane, kupiono sprzęt meblowy: regały, zestawy regałów jezdnych kupiono sprzęt komputerowy, który stanowił wkład własny miasta.

Comments are closed.