Brakuje pieniędzy na budowę mostu w Straszęcinie

Wszystko wskazuje na to, że stary most w Straszęcinie nad Wisłoką zostanie wkrótce zastąpiony nowoczesnym obiektem, który będzie elementem zachodniego łącznika z autostradą. Starostwo zakończyło procedurę przetargową.

 

Most w Straszęcinie jest ważnym elementem zachodniego łącznika autostradowego. Budowa łącznika rozpoczęła się kilka tygodni temu. Na wykonanie drugiego etapu, czyli „Budowę Mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica – Straszęcin – Grabiny z dojazdami”, Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał ze środków RPO Województwa Podkarpackiego 15 mln. zł. To jednak kwota niewystarczająca, potrzeba jeszcze 14 mln. zł., więc starosta Andrzej Reguła szuka możliwości pozyskania kolejnych środków na tą inwestycje.

Starosta Andrzej Reguła podkreśla, że budowa zachodniego łącznika autostradowego jak i budowa mostu w Straszęcinie to zadania ponadpowiatowe. Realizacja obu tych zadań pozwoli rozwiązać kwestię jeszcze sprawniejszej komunikacji z Dębicą obu gmin leżących na północnym brzegu Wisłoki oraz umożliwiłaby połączenie autostrady z krajową „czwórką”. W ramach tej inwestycji zostanie podniesione rondo o 1 metr, droga dojazdowa zostanie zmodernizowana i wybudowany nowy most.

Comments are closed.