Budowa łącznika A4 Żyraków-Straszęcin-Dębica

Uroczystym wbiciem łopaty rozpoczęła się długo oczekiwana budowa zachodniego łącznika autostradowego Straszęcin-Dębica. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jej całkowity koszt to ponad 20 milionów złotych.

 

Po trzech latach starań i przygotowań w końcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez wszystkich mieszkańców naszego regionu budowa Łącznika Węzła Zachodniego A4 Straszęcin-Dębica. W drodze przetargu został wybrany wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Zgodnie z wyceną cała inwestycja kosztować będzie ponad 22 miliony złotych, z czego ze środków zewnętrznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 udało się pozyskać 15 milionów złotych oraz dodatkowo staraniem naszych radnych 1,5 miliona ze środków własnych województwa. Zapytaliśmy starostę Andrzeja Regułę dlaczego przygotowanie do realizacji tej niewątpliwie bardzo ważnej dla regionu inwestycji trwało tak długo
i przebiegało z licznymi problemami formalno -prawnymi? Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym zbudowany zostanie łącznik do drogi powiatowej Dębica-Czarna wraz z dwoma rondami.

Ten niespełna dwukilometrowy odcinek będzie oświetlony, planowane są także w tym miejscu chodniki wraz ze ścieżkami rowerowymi. Poszerzona zostanie również jezdnia w kierunku Zawierzbia. Kolejny etap prac dotyczy mostu nad Wisłoką w Straszęcinie, na którego budowę już został ogłoszony przetarg. Budowa łącznika zachodniego, to jak podkreślają samorządowcy, inwestycja bardzo istotna
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Powiatu Dębickiego. Jak podkreślali goście biorący udział w uroczystym rozpoczęciu budowy łącznika Węzła Zachodniego – ta inwestycja jest niezwykle ważna nie tylko dla Powiatu Dębickiego, ale także dla całego Województwa Podkarpackiego. Po symbolicznym „wbiciu łopaty” oraz poświęceniu placu budowy przez duchownych rozpoczęły się już pierwsze prace drogowe.

Wykonawca zapewniał, że realizacja tej inwestycji będzie przebiegała szybko i sprawnie, a zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na październik bieżącego roku. Zapytaliśmy wicestarostę Mateusza Paska, czy mieszkańcy naszego regionu mogą obawiać się utrudnień w ruchu w związku z prowadzeniem prac przy budowie łącznika zachodniego? Kolejną planowaną i niezwykle ważną inwestycją jest budowa łącznika od Węzła Wschodniego Zawada-Pustynia, która jak się dowiedzieliśmy najprawdopodobniej również rozpocznie się w tym roku. Zatem mamy nadzieję, że prace przy budowie Łącznika Zachodniego będą przebiegały planowo i sprawnie, pogoda będzie sprzyjała drogowcom i jeszcze w tym roku mieszkańcy naszego regionu będą mogli korzystać z nowej drogi, która przyczyni się także do jeszcze lepszego rozwoju gospodarczego naszego powiatu.

Comments are closed.