25 milionów złotych na inwestycje w Gminie Dębica

Jednogłośnie przyjęto także budżet w gminie Dębica. Wydatki na inwestycje gminne w 2019 będą wynosiły około 25 milionów zł. Zanim doszło do głosowania nad budżetem, głos zabrała skarbnik gminy Marta Panek, która wyjaśniła szczegóły związane z wydatkowaniem gminnych pieniędzy.

 

Prezentacje dotyczącą inwestycji w gminie Dębica na 2019 przedstawił wicewójt Marek Mikrut. Po prezentacji przyszedł czas na podjęcie uchwały budżetowej, którą radni przyjęli jednogłośnie. Stanisław Rokosz podziękował radnym za przyjęcie budżetu
i podkreślał, że dokument tej najważniejszej uchwały powstał po konsultacjach z mieszkańcami wszystkich sołectw. Budżet, którzy przyjęli radni na ostatniej sesji zakłada kończenie rozpoczętych w ubiegłym roku zadań, ale także finansowanie tych całkiem nowych.
W budżecie Gminy na 2019 przewidziane są też inwestycje infrastrukturalne, oświatowe, budowa nowych boisk i placów zabaw dla dzieci.

Comments are closed.