Budżet Powiatu Dębickiego na 2019 rok został przyjęty jednogłośnie

Rada Powiatu Dębickiego jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok. Dokument przewiduje m.in. realizację kilku kluczowych inwestycji związanych z infrastrukturą drogowo-mostową, służbą zdrowia i szkolnictwem.

 

Zanim doszło do głosowania nad budżetem, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił starosta Piotr Chęciek. Podkreślał, że jest to budżet przygotowany przez poprzednie władze i podziękował byłemu staroście Andrzejowi Regule i wicestaroście Mateuszowi Paskowi za pracę nad tym dokumentem. Budżet został przyjęty jednogłośnie. Suma ujętych dochodów wynosi 155 860 690,06 zł,
a planowane wydatki na inwestycje to kwota ponad 36 milionów zł.

Zarząd powiatu liczy na pozyskanie pieniędzy z funduszy europejskich na te najbardziej kluczowe inwestycje. Budżet 2019 zakłada również finansowanie Systemu informacji Przestrzennej, a 829 000 zł trafi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy z przeznaczeniem m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Comments are closed.