Budżet Województwa na 2018 rok

Radni Województwa Podkarpackiego przyjęli budżet regionu na 2018 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało dwudziestu jeden radnych, przeciw było czterech natomiast pięciu radnych wstrzymało się od głosu. Plan wydatków ustalono na półtora miliarda złotych.

 

Debata nad szczegółami budżetu odbyła się na listopadowej sesji sejmiku. Mimo tego głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata, która tym razem dotyczyła poprawek do budżetu, które nie zostały uwzględnione przez zarząd regionu. Marszałek Władysław Ortyl określił budżet jako proinwestycyjny. Wśród najważniejszych przedsięwzięć w prognozie wieloletniej znalazły się realizacja trzydziestu dwóch inwestycji drogowych, zakup i modernizacja pojazdów szynowych. Inwestycje na przyszły rok to między innymi budowa chodników i zatok autobusowych, przebudowa dróg wojewódzkich, skrzyżowań, przebudowa mostów. W przyjętym budżecie na 2018 rok zapisano dochody w wysokości niemal 1,5 mld zł. Na inwestycje przeznaczono ponad 900 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy zaplanowano na ponad 101 mln zł.

Comments are closed.