Budżet Województwa Podkarpackiego na 2019 rok został uchwalony

Podkarpacie ma już budżet na 2019 rok. Samorząd województwa będzie miał do dyspozycji w tym roku prawie miliard dwieście czterdzieści milionów złotych.

 

W głosowaniu, budżet poparli wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości, obecni radni Polskiego Stronnictwa Ludowego, chociaż zgłosili też zastrzeżenia. Natomiast troje obecnych radnych Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Marszałek zadeklarował,
że poprawki o które wnioskowała opozycja mogą znaleźć się w trakcie roku. O przyjętym budżecie mówił, że jest zrównoważony
i proinwestycyjny. W tym roku będzie budowane wiele dróg i obwodnic miast, nie zabraknie inwestycji infrastrukturę kolejową.

O tym jakie inwestycje z budżetu województwa będą realizowane w powiecie dębickim mówił Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 przeznaczonych zostanie ponad 555 mln zł. Wśród nich znajduje się aż 27 inwestycji drogowych, za prawie 420 mln zł. Z kolei na inwestycje jednoroczne zapisanych jest prawie 120 mln złotych, w tym na rozbudowę dróg wojewódzkich prawie 35 mln złotych.

Zapytaliśmy Stefana Bieszczada – radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego czy w naszym powiecie oprócz Domu Kultury Mors
i Śnieżka będą dofinansowane jeszcze instytucje kultury. Inwestycje w ochronę zdrowia w województwie podkarpackim szacuje się na prawie 28 mln złotych, a na kulturę 9 mln złotych.

Comments are closed.