Informacje lokalne

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Podczas szóstej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni zadecydowali o zwiększeniu wydatków na inwestycje i wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego.   Realizacja zadań inwestycyjnych obejmuje przebudowę ulic: Kwiatkowskiego, Ludowej, Macha, rozbudowę Przedszkola nr 8 wraz z oddziałami żłobkowymi. Radni podjęli uchwałę dotyczącą badawczego odwiertu geotermalnego do celów ciepłowniczych na terenie […]

Młodzi muzycy zagrali w Dębicy

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy odbył się niezwykły koncert. Wykonawcami byli uczestnicy XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”to jeden z największych projektów edukacyjno-społecznychw Euroregionie Karpat. Na przełomie stycznia i lutego Sanok staje się Zimową Stolicą Pianistyki goszcząc każdorazowo do 500 uczestników […]

Puchar Polski w Sumo

Puchar Polski w Sumo po raz drugi odbył się w Dębicy. Wśród 200 zawodniczek i zawodników z całego kraju nie zabrakło reprezentantów powiatu dębickiego. Puchar Polski w Sumo po raz drugi odbył się w Dębicy. Wśród 200 zawodniczek i zawodników z całego kraju nie zabrakło reprezentantów powiatu dębickiego. Zawody w […]

Powiatowy monitoring powietrza

W powiecie dębickim został uruchomiony stały monitoring powietrza. Jest on złożony z urządzeń, które mierzą poziom stężenie pyłów, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Dziesięć czujników monitorujących jakość powietrza zainstalowano w każdej gminie. Przeważnie mieszczą się one na budynkach urzędów, tak jak ten na budynku Starostwa Powiatowego. Urządzenia mierzą poziom stężenia pyłów, […]

Anioły są takie ciche…

Dla Natalii Koczanowskiej przeznaczony był dochód z tegorocznego koncertu charytatywnego „Anioły są takie ciche”. Podczas trwających kilka godzin artystycznych prezentacji wystąpili wokaliści, tancerze i recytatorzy.                                                   […]

Pluszaki atakują na Dębickim Lodowisku

Pod hasłem ”Pluszaki Atakują” odbyła się ostatnia w tym sezonie odsłona imprezy „Tikkurila Lododisko”. Jak twierdzą organizatorzy frekwencja podczas tej dyskoteki na lodzie była rekordowa. Imprezy z cyklu „Tikkurila Lododisco” organizowane są w Dębicy od 2016 roku i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu. Jak podkreślają […]

Uczniowie dyskutowali o Unii Europejskiej

Uczniowie szkół średnich uczestniczyli w spotkaniu w ramach Dialogu Obywatelskiego. Spotkanie w Ratuszu było zatytułowane „Młodzi, piękni, niezdecydowani – co Unia Europejska może zrobić dla nas, a my dla niej?”   Była to otwarta dla szerokiej publiczności debata z komisarzem europejskim Małgorzata Figwer, oraz posłem na Sejm RP Zdzisławem Gawlikiem. […]

2019 rokiem Leopolda Lisa – Kuli

Na ostatniej sesji radni województwa zdecydowali o ustanowieniu 2019 Rokiem Leopolda Lisa Kuli w setną rocznicę jego bohaterskiej śmierci . Przyjęciu stanowiska przysłuchiwali dyrektorzy szkół, młodzież szkolna i harcerze.   Imieniem młodego żołnierza nazywano szkoły, place, ulice. Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Marek Matuła, podziękował Radnym Sejmiku Województwa […]

Walentynki dębiczan

Jak dębiczanie spędzają Walentynki? Czy lubią to święto i jak chcieliby spędzić ten dzień? – sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.   Z sondy przeprowadzonej przez reporterów Polskiej Telewizji Regionalnej wynika, że Dzień Świętego Walentego szczególnie lubi młodzież. Niektórzy już wcześniej zaplanowali jak ten dzień powinien wyglądać. Niektórzy uważają, że […]

Tytuł dla Franciszka Tereszkiewicza

Podczas ostatniej sesji Sejmiku wręczono tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi – nauczycielowi, społecznikowi, animatorowi życia kulturalnego.   Honorową Odznakę Franciszkowi Tereszkiewiczowi wręczył Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ceremonię uświetniła laudacja wygłoszona przez Pana Marszałka na cześć wyróżnionego. Odznaczonemu gratulację złożyli m.in. radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy […]