Informacje lokalne

Pomnik Legionisty w Dębicy

Pomnik Legionisty powstanie w Dębicy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cały projekt ma zostać sfinansowany ze środków Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tegorocznych obchodów jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Dębicy zostanie wybudowany pomnik przedstawiający postać żołnierza Legionów Polskich, formacji powołanej przez Józefa Piłsudskiego w […]

Turniej Debat Oksfordzkich

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy zwyciężyli w Piątym Powiatowym Turnieju Debat Oksfordzkich. Tegoroczne zmagania zorganizowane zostały w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.   Debaty Oksfordzkie w Powiecie Dębickim każdego roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi. Polegają one na dyskusji przeciwników […]

Dębicki Rynek zostanie zmodernizowany

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, wreszcie gruntownie przebudowany i zmodernizowany zostanie dębicki Rynek. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają już co najmniej kilka lat. Propozycję architektoniczną zagospodarowania centrum miasta przygotowują studenci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a najlepszy, wybrany przez mieszkańców projekt zostanie zrealizowany.   Dębicki Rynek od lat już wymagał […]

Przegląd samochodu- nowe przepisy

Jeszcze w tym roku zmienią się przepisy dotyczące obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Zaostrzone będą kryteria wykonywanego badania, zmieni się także sposób dokumentacji każdego przeglądu. Nowe przepisy będą również dużo bardziej restrykcyjne dla kierowców, którzy zapominają o obowiązkowych badaniach lub unikają ich wykonania.   Pierwsze poważne zmiany w przepisach dotyczących badań […]

Bezrobocie spada na Podkarpaciu

Bezrobocie w Województwie Podkarpackim jest obecnie na rekordowo niskim poziomie i wynosi tylko 9,7% . Ofert pracy jest znacznie więcej, niż jeszcze kilka lat temu, ale wynagrodzenie w naszym regionie jest niestety niemal najniższe w kraju. Brakuje też wykształconych fachowców, chętnych do podjęcia zatrudnienia.   Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa […]

Czy powstanie sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 12?

Dębiccy radni podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą ubiegania się o środki ministerialne na budowę nowoczesnej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12. Czy miasto dostanie dofinansowanie na tą inwestycję okaże się w czerwcu.   Radni miejscy jednogłośnie podjęli tą uchwałę, kiedy burmistrz na sesji przedstawił projekt sali gimnastycznej. Szacowany koszt tej […]

Dyskutowali o zdrowym odżywianiu dzieci

Po raz szósty w Dębicy odbyła konferencja popularno – naukowa sieci szkół Promujących Zdrowie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji była Anna Szczepanik – dyrektor Przedszkola nr 1 w Dębicy.   Spotkanie skierowane było do przedstawicieli placówek oświatowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków dla dzieci. Głównym tematem konferencji, która odbyła […]

Diecezjalny Kongres Ludzi Pracy w Dębicy

Region Małopolski NSZZ Solidarność Oddział Dębicy wraz z Duszpasterstwem Ludzi Pracy byli organizatorami II Diecezjalnego Kongresu Ludzi Pracy. Uroczystość w roku 100 – lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się pod honorowym patronatem Biskupa Andrzeja Jeża.   W kongresie wzięli udział działacze Solidarności, władze samorządowe miasta i województwa, a także młodzież szkolna. […]

Podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy

Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych Miastu otrzymali podwyżki. Wniosek o podwyżki płac złożył dwa lata temu radny Paweł Ochab – przewodniczący Komisji Budżetu.   Dla pracowników Urzędu Miejskiego podwyżki zostały przyznane w wysokości 5 procent. Podobna podwyżka płac dotyczyła pracowników administracyjnych podległych Miastu. Paweł Ochab, który jest przewodniczącym Komisji […]

Dlaczego miasto nie wypłaca pieniędzy spółce MKS?

Dlaczego miasto Dębica nie wypłaca należnych pieniędzy Miejskiej Komunikacji Samochodowej, pomimo zawartej wcześniej ugody? Zarząd Spółki wytoczył przeciwko samorządowi kolejne dwa pozwy sądowe w tej sprawie. Kiedy i jak zakończy się ten trwający już kilka lat konflikt i dlaczego pomimo decyzji burmistrza środki nadal nie zostały przekazane na konto spółki […]