Magazyn Miejski Archiwum

Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy

W maju prowadzone będą zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dębicy. W tym samym czasie odbędą się również egzaminy do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, która kształci zawodowych muzyków.   Przypomnijmy, że dzięki rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoła Muzyczna w Dębicy w ubiegłym roku została przekształcona […]

Zmiany w budżecie Gminy Dębica

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnica Wola, dopłaty dla mieszkańców na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wsparcie działalności grup młodzieżowych – to tylko niektóre proponowane zmiany do budżetu Gminy Dębica na 2018 rok. Dodatkowe środki finansowe pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.   Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica […]

Seniorzy i młodzież obradowali wspólnie w Gminie Dębica

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbyło się wspólne posiedzenie Rady Senioralnej jak i Młodzieżowej. Obie rady przedstawiły swoje interpelacje i zapytania do władz Gminy Dębica.   Młodzi radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie przeciwdziałania cyberprzemocy w szkołach Gminy Dębica oraz sposobach jej zapobiegania. Uchwała, o której mowa została przyjęta […]

Konferencja dla nauczycieli i rodziców w Dębicy

Kilkudziesięciu pedagogów uczestniczyło w III Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt”Uczeń rodzic, nauczyciel” – dobra współpraca gwarancją sukcesu. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk, Zastępca Burmistrza Wojciech Iwasieczko oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczad.   Wszystkich zgromadzonych na konferencji gości i prelegentów powitali: Marta Pociask logopeda […]

Województwo przekazało pieniądze na budowę łącznika w Dębicy

Brakuje pieniędzy na inwestycje, które realizuje powiat dębicki. Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni przekazali półtora miliona zł na budowę łącznika zachodniego Dębica – Straszęcin A4.   Radni Sejmiku jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą przekazania pieniędzy na tą inwestycję. Realizacja uchwały nastąpi na podstawie oddzielnego porozumienia, w którym określone zostaną […]

Salon Gimnazjalisty w Gminie Dębica

Gimnazjaliści licznie wzięli udział w zorganizowanych w Pustkowie Osiedlu targach edukacyjnych. Na spotkaniu młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą niemal wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.   Już wkrótce uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych w naszym regionie będą musieli podjąć ważną decyzję związaną z wyborem dalszej drogi kształcenia. Dyrekcja […]

Podziękowania dla Andrzeja Wielgosa

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica włodarze pożegnali odchodzącego na emeryturę Andrzeja Wielgosa – wieloletniego pracownika i prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy. Podczas uroczystości nie zbrakło wspomnień oraz życzeń na czas zasłużonego odpoczynku.   Andrzej Wielgos od kilkunastu lat był związany zawodowo z Gminą Dębica. W swojej karierze sprawował […]