Co dalej z dębickim szpitalem?

Prawie 26 milionów złotych – tyle wynosi dług dębickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej zgodnie z bilansem finansowym za ubiegły rok. Zadłużenie wzrosło o ponad 3,5 miliona złotych i już jest wyższe niż kapitał własny placówki.

 

Nie jest tajemnicą, że szpitale w całej Polsce walczą z ogromnymi długami, sięgającymi nawet pół miliarda złotych. Zarówno samorządy, które sprawują piecze nad tymi placówkami, jak też władze naszego kraju od lat nie znalazły jeszcze dobrego pomysłu, jak wyjść z tej tragicznej sytuacji polskiej służby zdrowia. Z podobnym problemem od lat boryka się także Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, którego zadłużenie osiągnęło już rekordową kwotę prawie 26 milionów złotych, przekraczając nawet kapitał własny szpitala. Taki wzrost w dużej mierze wynika z podwyżek płac minimalnych dla całego personelu, ze spłaty kredytu jaki zaciągnięto na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z lądowiskiem dla helikopterów, a także z nierosnących od lat stawek finansowania procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Komisji Zdrowia od kilku lat pomimo starań nie udaje się pozyskać większych środków z budżetu powiatu dla dębickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Rajcy wchodzący w jej skład uważają, że kwota dofinansowania rzędu dwóch milionów złotych rocznie przynajmniej w części poprawiłaby sytuację dębickiej służby zdrowie. Sprawnie działający, nowoczesny szpital, wyposażony w specjalistyczny sprzęt,
w którym pracują wykwalifikowani lekarze, jest bardzo ważny dla każdego mieszkańca naszego regionu. O poprawę sytuacji w dębickiej służbie zdrowia od lat walczy dr Lucyna Samborska – radna Powiatu Dębickiego.

Mamy nadzieję, że Rada Powiatu oraz Zarząd, a także menadżerowie placówki wspólnie potrafią pozyskać środki na dofinansowanie dębickiego szpitala. Jak dowiedzieli się reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, co prawda rosnący dług nie zagraża kontynuacji działalności szpitala, ale znacząco wpływa na jakość świadczonych usług, które niestety nie są obecnie na takim poziomie, jak w wielu innych placówkach w Polsce, między innymi ze względu na brak pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, umożliwiającego diagnostykę i terapię chorych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami. Z pewnością pocieszający jest fakt, że dobiega już końca budowa nowego bloku operacyjnego, placówka ostatnio zakupiła między innymi nowy tomograf, nóż harmoniczny oraz aparaturę do zabiegów endoskopowych. …ale nadal potrzeb jest znacznie więcej niż środków, którymi dysponuje szpital.
Do tematu powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.