Ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Akacja 2018”

Terrorysta, przetrzymywana zakładniczka, podłożone ładunki wybuchowe i ewakuacja budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy.
Tak wyglądały ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Akacja 2018”.

 

O godzinie 9.30 pracownica Starostwa Powiatowego zorientowała się, że jej koleżanka, przetrzymywana jest przez terrorystę w pokoju 307. O fakcie powiadomiła starostę Andrzeja Regułę oraz pracowników Zarządzania Kryzysowego, którzy podjęli rozmowy z terrorystą. Starosta zarządził ewakuacje (100% efekt jak syreny wyją) i powiadomił odpowiednie służby: jednostkę wojskową, policję, straż pożarną. Ćwiczenia stanu gotowości obronnej prowadzone były równolegle również na moście kolejowym na rzece Wisłoce oraz
w Pilźnie.

Most został sprawdzony pod względem pirotechnicznym, nie zostały znalezione żadne ładunki wybuchowe. Efektem negocjacji było uwolnienie zakładniczki i zatrzymanie zamachowca. Ćwiczenia obronne miały na celu doskonalenie procedur obowiązujących
w sytuacjach zagrożenia. Takie treningi pozwalają wychwycić wszelkie niedociągnięcia i błędy, aby uniknąć ich w przyszłości,
w przypadku realnego wystąpienia niebezpieczeństwa.

Comments are closed.