Debata o Porcie Lotniczym na Sesji Sejmiku Województwa

Debata o porcie lotniczym Rzeszów – Jasionka zdominowała obrady ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
W programie znalazły się także: pomoc finansowa dla kilku samorządów oraz dyskusja o sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich.

 

W debacie o rozwoju i przyszłości Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka uczestniczyli między innymi: prezes Polskiej grupy Lotniczej Rafał Milczarski oraz wiceminister Mikołaj Wild – pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Debatę rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który przypomniał, ze Podkarpacie, jako jedyny region w kraju ma inteligentną specjalizację związaną z lotnictwem
i kosmonautyką, co nakłada na województwo obowiązek, aby ten potencjał rozwijać. Marszałek poinformował też radnych i gości Sejmiku o podpisanym liście intencyjnym na budowę centrum serwisowego samolotów w Jasionce.

Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i przewodniczący Komisji Gospodarki podkreśla, że istnienie portu dla rozwoju gospodarki ma niebagatelne znaczenie. Mikołaj Wild, pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiele miejsca
w swoim wystąpieniu poświęcił rozwojowi sieci kolejowej, która ma połączyć z Centralnym Portem Komunikacyjnym cały kraj. Tworzona sieć połączeń kolejowych będzie gigantyczną szansą dla Podkarpacia, które również zyska nowe możliwości komunikacyjne.

Comments are closed.