Diecezjalny Kongres Ludzi Pracy w Dębicy

Region Małopolski NSZZ Solidarność Oddział Dębicy wraz z Duszpasterstwem Ludzi Pracy byli organizatorami II Diecezjalnego Kongresu Ludzi Pracy. Uroczystość w roku 100 – lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się pod honorowym patronatem Biskupa Andrzeja Jeża.

 

W kongresie wzięli udział działacze Solidarności, władze samorządowe miasta i województwa, a także młodzież szkolna. Głównym organizatorem uroczystości był Waldemar Cieśla – kierownik Oddziału Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność w Dębicy, który powitał wszystkich zebranych gości i przedstawił prelegentów, wśród których znaleźli się: ks dr hab. Ireneusz Stolarczyk, ks. prof. Tadeusz Guz, ks.dr Andrzej Jedynak, Tadeusz Majchrowicz – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przedstawiciele Województwa Podkarpackiego. Po przywitaniu gości, wszyscy zebrani, mogli obejrzeć film o tworzącej się Solidarności, o tym czym związek się zajmuje i o wszystkich wyzwaniach jakie stoją przed tą organizacją.

Tadeusz Majchrowicz wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR mówił, że największym problemem pracowników na Podkarpaciu są zbyt niskie płace. W Diecezjalnym Kongresie Ludzi Pracy uczestniczył także Stefan Bieszczad – prezes firmy Suret oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który mówił, że Województwo Podkarpackie dzięki programom unijnym skutecznie walczy z bezrobociem. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy cieszy się, że bezrobocie w naszym regionie maleje. II Diecezjalny Kongres Ludzi Pracy to okazja do spotkania działaczy Komisji Krajowej
z przedstawicielami zarządów regionalnych, wymiany doświadczeń i poglądów.

Comments are closed.