Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę dotyczącą dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół. Premie dla zarządców placówek oświatowych mają być zróżnicowane.

 

Projekt uchwały złożył wiceburmistrz Wojciech Iwasieczko, który uważa, że dodatki motywacyjne i premie powinny zależeć od liczby kadry i uczniów oraz wielkości infrastruktury, którą zarządza dyrektor. Pomysł dostosowania premii do pracy dyrektora poparł radny Paweł Ochab. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę liczbę uczniów
i oddziałów w szkole, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi, prawidłowość organizacji pracy. Uchwała o zróżnicowaniu dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół weszła w życie od tego roku szkolnego.

Comments are closed.