Dotacja dla Wodociągów Dębickich

Wodociągi Dębickie otrzymały decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji unijnej
w kwocie ponad 21 milionów złotych. W ramach tych środków zaplanowano modernizację Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków, remont obecnej sieci kanalizacyjnej oraz budowę nowej kanalizacji w miejscach w których do tej pory nie została jeszcze wykonana.

 

Po kilku latach starań, profesjonalnym przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń oraz przeprowadzeniu całej wymaganej procedury Wodociągi Dębickie uzyskały dofinansowanie i będą mogły zmodernizować Stację Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnie Ścieków w ramach realizacji zadania „Rozwój Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.
Jak się dowiedzieliśmy dzięki tym środkom przeprowadzone zostaną bardzo ważne dla naszego miasta i regionu inwestycje. Kolejnym zaplanowanym zadaniem będzie wymiana około sześciokilometrowego odcinka starej kanalizacji centralnej, a także budowa nowej między innymi na ulicy Sportowej i na Osiedlu Kępa.

Jak zapowiada Jacek Gil prezes Wodociągów Dębickich prace te nie będą uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ wykonane zostaną tzw. metodą bezwykopową i w godzinach nocnych. Szacowany koszt całej inwestycji wyniesie ponad 34 miliony złotych, z czego udało się pozyskać 21 milionów dotacji, a pozostałe środki to fundusze , które będą musiały dołożyć Wodociągi Dębickie. Jacek Gil podkreśla jednak, że nie wpłynie to znacznie na zwiększenie opłat za wodę przez mieszkańców naszego regionu. W tym roku przygotowana będzie dokumentacja i ogłoszone zostaną przetargi na realizacje zaplanowanych inwestycji. Prace budowlane i modernizacyjne rozpoczną się dopiero w przyszłym roku, a zakończenie projektu nastąpi w 2021 roku.

Comments are closed.