Dyrektor I LO odwołany

Zarząd Powiatu Dębickiego podjął ostateczną decyzję w sprawie odwołania Leszka Klabachy z funkcji dyrektora I Liceum. Przypomnijmy, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie potwierdziło decyzje starostwa i negatywnie oceniło prace dyrektora tej placówki. Jak się oficjalnie dowiedzieliśmy od 23 maja 2018 roku Leszek Klabacha nie jest już dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 

Zarząd swoją decyzję ogłosił podczas Komisji Oświaty, która odbyła się 23 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Dębicy, na której obecni byli także nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego. Piotr Checięk radny powiatowy uważa, że to słuszna, ale bardzo spóźniona decyzja. Zdaniem radnego to najwyższy czas, żeby zakończyć ten trwający tyle miesięcy konflikt w szkole, który miał negatywny wpływ nie tylko na nauczycieli, ale przede wszystkim na uczniów tej placówki, a szkoła traciła tylko wypracowaną przez lata renomę. Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej, którego poprosili o pomoc pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego od samego początku zwracał uwagę na niewłaściwy sposób kierowania placówką i zarządzania ludźmi przez dyrektora Klabachę i jednoznacznie twierdził, że dyrektor powinien zostać jak najszybciej odwołany. Radny podkreślał, że to od władz starostwa zależy, kiedy ta decyzja zostanie podjęta i zwracał także uwagę na polityczne tło tego konfliktu.

Stefan Bieszczad interweniował też w tej sprawie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zdaniem radnego to najwyższy czas, żeby wreszcie przywrócić normalne relacje i zasady funkcjonowania tego najstarszego dębickiego liceum. Starostwo Powiatowe będzie teraz musiało ogłosić konkurs na nowego dyrektora szkoły, a do czasu jego rozstrzygnięcia, jak dowiedzieli się reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, placówką pokieruje obecna wicedyrektor Ludmiła Stelmach – Kołodziej. Nowego dyrektora I LO wyłonionego w konkursie poznamy we wrześniu bieżącego roku. Zatem trwający od prawie dwóch lat konflikt w I LO wreszcie dobiegł końca. Pytanie tylko dlaczego to musiało tak długo trwać?

Comments are closed.