Dzień Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy

Dębiczanie licznie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 76. rocznicę likwidacji Dębickiego Getta. Podczas II Wojny Światowej w tym miejscu przebywało 12 tysięcy Żydów między innymi z Dębicy Pilzna, Ropczyc, Mielca i Tarnobrzega.

 

Getto na terenie naszego miasta mieściło się w granicach obecnego Rynku, ulicy Kościuszki, Głowackiego i Kolejowej. Zgodnie
z najnowszymi danymi historycznymi powstało w styczniu 1942 roku i uwiezionych tutaj zostało w sumie ponad 12 tysięcy Żydów,
z czego aż 3 tysiące dębiczan. Na terenie Getta ludzie byli przetrzymywani, a następnie wywożeni do obozów pracy, a także mordowani przez niemieckich okupantów. W tym roku mija już 76 lat od tych tragicznych wydarzeń, dlatego podobnie, jak w latach ubiegłych na terenie naszego miasta zorganizowano Dzień Pamięci o Żydowskiej Społeczności w Dębicy.

W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy naszego miasta, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Krakowa, a także zaproszeni Goście z Izraela, należący do działającego tam Związku Dębiczan. Uczestnicy tego spotkania dziękowali organizatorom za pielęgnowanie pamięci o tych wyjątkowo trudnych czasach, nie tylko w historii naszego miasta i regionu, ale także
w historii społeczności żydowskiej. W celu uczczenia oraz zachowania w pamięci potomnych osób, które były więzione, wysłane do obozów pracy lub zamordowane w tym miejscu, władze naszego miasta planują umieszczenie pamiątkowej tablicy na wzniesieniu
w Parku Jordanowskim .

Po wspólnej modlitwie i złożeniu kwiatów w Parku Jordanowskim uczestnicy uroczystości udali się na Plac Mikołajkowów, aby tam oddać cześć rodzinie, która w czasach okupacji nie bała się narażać życia i niosła pomoc dębickim Żydom. Następnie złożone zostały także symboliczne kamienie pod pomnikiem przy zbiorowej mogile w lesie na Wolicy, gdzie hitlerowcy podczas masowej egzekucji zamordowali ponad 500 Żydów.Uroczystości zakończył wyjątkowy koncert w Synagodze Nowomiejskiej w Dębicy.

Comments are closed.