Ferie w Galerii Sztuki

Uczniowie z dębickich szkół licznie wzięli udział w czterodniowych zajęciach plastycznych w Galerii Sztuki. Na lekcjach zorganizowanych w ramach Ferii z Kulturą młodzi artyści uczyli się między innymi lepienia z gipsu, masy solnej, a także malowania akwarelami oraz szkicowania cienkopisami.

 

Już pierwszego dnia ferii rozpoczęły się czterodniowe warsztaty plastyczne dla wszystkich chętnych młodych dębiczan, którzy zimową przerwę w nauce spędzają w naszym mieście. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: 29 i 30 stycznia nauczyciele rysunku pracowali z uczniami szkół podstawowych, a w kolejnych dniach z wychowankami placówek gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dębickiej młodzieży, która chętnie uczyła nowych technik i poszerzała swój artystyczny warsztat, korzystając z uwag i wskazówek instruktorów. Młodzi ludzie pod okiem Marioli Zając przygotowywali między innymi prace z masy solnej i plasteliny, a także płaskorzeźby z gipsu.

Na ostatnich zajęciach artyści mieli za zadanie odwzorować gotowy obraz za pomocą farb akwarelowych, ołówka, cienkopisu oraz kredy. Uczestnicy zajęć w Galerii Sztuki zgodnie podkreślali, że takie lekcje pozwalają im nie tylko oderwać od codzienności
i interesująco spędzić wolny czas, ale także są znakomitą formą doskonalenia swoich umiejętności i robienia rzeczy, które sprawiają
Im wiele radości. Warsztaty plastyczne w ramach Ferii z Kulturą to z pewnością trafiony pomysł, a liczbą uczestników pokazuje, że takie zajęcia powinny być w przyszłości kontynuowane.

Comments are closed.