Inwestycje oświatowe Starostwa Powiatowego

Remont hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2, modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ekonomicznych, działania w celu poprawy jakości kształcenia w powiecie to jedne z największych inwestycji oświatowych, które zrealizował samorząd powiatu dębickiego w latach 2014 – 2018. Najważniejsze inwestycje kosztowały w sumie 6,5 mln zł przy dofinansowaniu z zewnątrz w wysokości 3,5 mln zł.

 

Modernizacja hali sportowej wraz z wymianą podłogi przy Zespole Szkół nr 2 w Dębicy kosztowała 463 tysiące zł. Połowę tej kwoty pozyskano z Ministerstwa Sportu. Najwięcej pieniędzy ze wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Dębicy otrzymał Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Modernizacja budynku to koszt prawie 3 milionów zł, kwota dofinansowania wyniosła 1,2 mln zł.

Powiat podjął także działania w celu poprawy jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej i zakup doposażenia. Jak podkreśla, starosta Andrzej Reguła we wszystkich szkołach powiatu dębickiego prowadzone były remonty. Jednym
z ważniejszych zadań mijającej kadencji było przygotowanie terenu pod budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych oraz dobudowa windy dla istniejącego budynku placówki.

Comments are closed.