Inwestycje realizowane z budżetu Województwa Podkarpackiego

Budowa dwóch łączników autostradowych, remont ulicy Fabrycznej w Dębicy oraz modernizacja Domu Kultury „Mors” to tylko niektóre inwestycje realizowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Rozpoczęła się już budowa zachodniego łącznika autostradowego. Całkowita wartość inwestycji to ponad 22 mln złotych z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 to prawie 15 mln zł. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę wschodniego łącznika autostradowego.Wszystkie wnioski pisane w sprawie tej inwestycji zostały zaakceptowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Kolejną wielomilionową inwestycją współfinansowaną z budżetu województwa jest przebudowa Domu Kultury „Mors”. Umowa w sprawie dofinansowania Domu Kultury
z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6 milionów złotych została podpisana w maju ubiegłego roku . Inwestycja nosząca nazwę „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych” zostanie sfinansowana z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln zł. Niedawno rozpoczął się remont drugiego dębickiego Domu Kultury „Śnieżka”. Dofinansowanie na budowę tej inwestycji to 3 miliony zł . Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całość projektu wyniesie 9 mln zł. Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego podkreśla, że ostatnie lata obfitowały w wiele inwestycji i poprawę infrastruktury powiatu dębickiego. Na koniec kadencji tego Sejmiku czyli w październiku tego roku, radny Stefan Bieszczad przygotuje zestawienie inwestycji realizowanych
z budżetu województwa dla powiatu dębickiego.

Comments are closed.