Jest już opinia Kuratorium Oświaty w sprawie Leszka Klabachy

Kuratorium w Rzeszowie potwierdziło decyzję Zarządu Powiatu i negatywnie oceniło pracę dyrektora tej placówki. Decyzja ta oznacza, że Powiat może już odwołać Leszka Klabachę z funkcji dyrektora szkoły i rozwiązać z nim umowę.

 

Starosta Andrzej Reguła podkreśla, że opinię z kuratorium obecnie analizują prawnicy urzędu, po to, żeby wszystkie procedury odwoławcze zostały zrealizowane z godnie z formalnymi wymogami. Przypomnijmy, że w lutym bieżącego roku sytuacja w szkole zaostrzyła się po tym, jak Edyta Wilk nauczycielka wychowania fizycznego po rozmowie z dyrektorem zasłabła, straciła przytomność
i została odwieziona do szpitala. Do podobnego zdarzenia doszło także w kwietniu, kiedy kolejna nauczycielka Pani Lidia Myszka znalazła się w szpitalu po Konferencji na której obecny był Pan Dyrektor. Nauczyciele I Liceum od wielu miesięcy zwracali uwagę na bardzo złą atmosferę w szkole i nieprofesjonalny sposób zarządzania placówką oraz niezrozumiałe decyzje w stosunku do pracowników podejmowane przez dyrektora Leszka Klabachę. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej , który zaangażował się w rozwiązanie tego konfliktu podkreślał, że to od Starostwa zależy kiedy dyrektor Leszek Klabacha zostanie odwołany. Czy stanie się to jeszcze w tym miesiącu ? Tego starosta Andrzej Reguła nam nie potwierdził, ale wszystko na to wskazuje. Sprawa jest już raczej przesądzona i Leszek Klabacha nie będzie pełnił funkcji dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.Dziennikarze Polskiej Telewizji Regionalnej od samego początku zajmują się tym konfliktem i do tego tematu powrócimy w następnych wydaniach Magazynu Miejskiego.

Comments are closed.