Kolejny sądowy nakaz zapłaty dla miasta

Sąd Rejonowy w Dębicy wydał nakaz zapłaty przez Gminę Miasto Dębica prawie 55 tysięcy złotych spółce MKS. Władze miasta mają tylko kilka dni na przelanie środków na konto Miejskiej Komunikacji Samochodowej lub złożenie sprzeciwu od tej decyzji.

 

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy zaległych należności – rekompensaty za utrzymanie nierentownych połączeń autobusowych i tak zwanego „rozsądnego zysku” za rok 2016, jakie miasto ma wypłacić spółce MKS. O tej toczącej się od lat spornej sprawie informowaliśmy Państwa już kilkakrotnie na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce samorząd jest zobligowany do wypłacania spółce zajmującej się transportem publicznym, należnej jej różnicy pomiędzy przychodami,
a kosztami za świadczenie usług. W Dębicy już od wielu lat Miasto ma temat współpracy z MKS-em ma inne zdanie i nie w pełni wywiązuje się z tego zobowiązania.

Spółka MKS w tym roku swoich praw po raz kolejny postanowiła dochodzić w sądzie składając dwa pozwy przeciwko miastu – jeden dotyczył wypłaty części należnej rekompensaty w kwocie 113 tysięcy złotych, a drugi „rozsądnego zysku” wynoszącego 54 tysiące. Kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzył pierwszą sprawę i wydał nakaz zapłaty. Miasto jednak złożyło sprzeciw i należności nadal nie zostały uregulowane. Teraz Gmina Miasto Dębica otrzymała kolejny sądowy nakaz zapłaty, tym razem dotyczący „godziwego zysku”, który wynika zarówno z polskiego prawa, jak też rozporządzeń Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą spółce zajmującej się transportem publicznym należy się 6% dochodów, które osiągałaby, gdyby prowadziła normalną działalność. Natomiast w umowie między MKS-em, a Miastem środki te to jedynie 1%. Ostatnio w Miejskiej Komunikacji Samochodowej odbyła się akcja protestacyjna zorganizowana przez związki zawodowe działające w spółce. Związkowcy domagali się podwyżki płac. Rozmowy na ten temat z udziałem burmistrza Dębicy trwały kilkanaście miesięcy, ale ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie.
W tym roku kończy się również 10 letnia umowa podpisania przez miasto ze spółką MKS, która zakupiła 10 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.

W umowie z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej dofinansowania zakupu, remontu dróg i przystanków operatorem jest Miejska Komunikacja Samochodowa. Zdaniem prezesa Piotra Chęćka, aby projekt ten był realizowany, spółka musi funkcjonować jeszcze przez co najmniej 7 lat. Mamy zatem nadzieję, że jeszcze w tym roku wszystkie sporne sprawy pomiędzy miastem i MKS-em zostaną definitywnie rozwiązane, a należności uregulowane. Do tematu powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.