Kolejny tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Wręczenie Markowi Strączkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” to główny punkt nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa. Uroczysta sesja zgromadziła wielu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, związku „Strzelec” oraz młodzież z wielu miejsc Podkarpacia.

 

Marek Strączek od urodzenia związany jest z Rzeszowem. Przez trzy kadencje był radnym miasta Rzeszowa. Od lat jest Dowódcą Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Stąd na sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa obecność przedstawicieli służb mundurowych oraz młodzieży klas wojskowych. Laudację dotyczącą zasług pułkownika Marka Strączka wygłosił Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Pułkownik Marek Strączek podziękował
za otrzymanie tytułu „Zasłużony” .

W trakcie swojego przemówienia wymieniał osoby, które zauważyły jego pracę społeczną na rzecz miasta
i regionu, dbanie i pielęgnowanie pamięci o historii, a tym samym patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń. Odznaczenie płk Marek Strączek otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Jerzego Cyprysia i Marszałka Władysława Ortyla. Marek Strączek w 1991 roku był współzałożycielem Związku Strzeleckiego „Strzelec”, organizacji proobronnej, kształcącej polską młodzież w duchu patriotyzmu
i służby Ojczyźnie. Od wielu lat jest organizatorem wielu uroczystości patriotycznych.

Comments are closed.