Konferencja „Muzyczne potyczki w karierze biznesie”

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy włączył się w obchody Europejskich Dni Pracodawcy. Z tej okazji została przygotowana konferencja „Muzyczne potyczki w karierze i biznesie”.

 

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych. Głównym celem przedsięwzięcia było pokazanie problemów i procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy, a także promowanie projektów unijnych, dzięki którym osoby bezrobotne mogą zdobyć
nie tylko dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Konferencja rozpoczęła się od projekcji filmu
o tych osobach, które otrzymały dotację z projektu Power i założyły własna działalność gospodarczą. Później panel dyskusyjny
z pracodawcami, dyrektorami szkół poprowadziła Monika Cieplucha. Janusz Urbanik – prezes firmy Ventor podczas panelu mówił jak ważne jest dobre kształcenie uczniów na poziome szkoły średniej.

Konferencja rozpoczczęła się od projekcji filmu o tych osobach, które otrzymały dotację z projektu Power i założyły własna działalność gospodarczą. Później panel dyskusyjny z pracodawcami, dyrektorami szkół poprowadziła Monika Cieplucha. Janusz Urbanik – prezes firmy Ventor podczas panelu mówł jak wazne jest dobre kształcenie uczniów na poziome szkoły średniej.
W konferencji wzięła udział także młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Podczas drugiego panelu zaproszeni goście rozprawiali
o potrzebach rynkowych, zmieniającej się gospodarce i klasach patronackich.

Comments are closed.