Konferencja z udziałem sław polskiej medycyny

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykorzystania chorób układu krążenia oraz zalety wykorzystania wód leczniczych w Latoszynie były głównymi tematami konferencji, którą zorganizowała Gmina Dębica oraz Starostwo Powiatowe.

 

Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym z udziałem wybitnych osobistości ze świata medycyny. Głos zabrali prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec oraz balneolog, dr. n. med. Marek Janicki.Dzięki inicjatywie wójta Stanisława Rokosza oraz dyrektora szpitala Przemysława Wojtysa, w Dębicy został przeprowadzony ważny program dla dzieci i młodzieży dotyczący dbania o zdrowie.
Podczas konferencji profesor Podolec podsumował ten program oraz skupił się na tematyce prewencji i wykrywania chorób układu krążenia oraz na kwestii kompleksowej opieki po zawale serca.
Dr Janicki natomiast mówił o zaletach wykorzystania wód leczniczych w Latoszynie w ramach kontynuacji leczenia chorób układu krążenia. Stwierdził on, że Latoszyn ma realną szansę świadczenia usług na takim poziomie jak Solec-Zdrój czy Busko-Zdrój.
W konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Urząd Gminy Dębica uczestniczyła młodzież oraz nauczyciele szkół ,w których wdrażany był program dotyczący chorób układu krążenia.

Comments are closed.