Czy to koniec konfliktu w I LO w Dębicy?

Po kilkunastu miesiącach trwania najprawdopodobniej zakończy się wreszcie konflikt w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym
w Dębicy. Jak się dowiedzieliśmy Zarząd Powiatu Dębickiego podjął działania zmierzające do odwołania Leszka Klabachy z funkcji dyrektora tej placówki.

 

Przypomnijmy, że w lutym bieżącego roku sytuacja w szkole zaostrzyła się po tym, jak Edyta Wilk nauczycielka wychowania fizycznego po rozmowie z dyrektorem zasłabła, straciła przytomność i została odwieziona do szpitala. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Pani Edyta Wilk twierdziła, że podczas spotkania dyrektor sugerował, że zostanie zwolniona dyscyplinarnie. Nauczyciele I Liceum od wielu miesięcy zwracali uwagę na bardzo złą atmosferę w szkole i nieprofesjonalny sposób zarządzania placówką oraz niezrozumiałe decyzje w stosunku do pracowników podejmowane przez dyrektora Leszka Klabachę. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej do którego zwrócili się o pomoc pracownicy I Liceum podkreślał, że to od Starostwa zależy jak szybko ten konflikt zostanie rozwiązany. Radny Sejmiku zwracał również uwagę na uchybienia, jakie stwierdziło Kuratorium w zakresie przekroczenia dyscypliny budżetowej przez dyrektora szkoły oraz na niewłaściwy sposób kierowania ludźmi i jednoznacznie twierdził, że Leszek Klabacha powinien zostać jak najszybciej odwołany. Sytuacja w szkole szczególnie niekorzystnie wpływała na uczniów tego najstarszego, renomowanego liceum w Dębicy.

Andrzej Reguła – starosta powiatu dębickiego wielokrotnie obiecywał na naszej antenie, że problem zostanie definitywnie rozwiązany. Jak dowiedzieli się dziennikarze Polskiej Telewziji Regionalnej PTVR Zarząd Powiatu Dębickiego, biorąc pod uwagę przeprowadzone kontrole, opinie na temat dyrektora, stanowisko Rady Pedagogicznej, a także sposób zarządzania pracownikami prowadzący do ciągłych konfliktów, podjął działania zmierzające do odwołania Leszka Klabachy z funkcji dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Dębicy. Projekt uchwały w sprawie odwołania dyrektora został wysłany do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które dopiero po przeanalizowaniu wszystkich faktów, podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Jeżeli tak się stanie, Starostwo Powiatowe w Dębicy będzie musiało ogłosić konkurs na nowego dyrektora I liceum, a do czasu jego rozstrzygnięcia szkołą najprawdopodobniej pokieruje obecna wicedyrektor placówki Ludmiła Stelmach – Kołodziej.

Comments are closed.