Konkurs „Wolontariusz Powiatu Dębickiego”

Do 24 listopada można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017”, który organizują wspólnie
Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy.

 

Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, średniej a także osoba dorosła. Wolontariat bardzo prężnie działa w II LO w Dębicy . Od wielu lat młodzież tej szkoły organizuje koncert
„Anioły są takie ciche” czy sprzedaje rogale marcińskie. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Wolontariat mocno działa także w Stowarzyszeniu „Radość” .

Formularz zgłoszeniowy , który znajduje się na stronach Starostwa Powiatowego należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego.

Comments are closed.