Miasto nie wywiązuje się z płatności wobec MKS

Nadal nie są realizowane płatności jakie winnne jest miasto Miejskiej Komunikacji Samochodowej.
Zgodnie z ustaleniami biegłych miasto jest zobowiązane dopłacić spółce za wykonane usługi.

 

Prawie 292 tysiące złotych Gmina Miasta Dębica powinna dopłacić dębickiemu MKS-owi- tak przedstawiają się wyniki audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Audyt odbył się w marcu tego roku, a miasto nadal nie płaci.
Jak wyjaśnia Piotr Chęciek – prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej, audyt był potrzebny, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
Kwota, którą miasto musi dopłacić MKS- owi jest o 15 tysięcy złotych większa niż rekompensata, o którą ubiegał się zarząd spółki.

Comments are closed.