Miasto ma zapłacić Spółce MKS zaległe należności

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok nakazu zapłaty przez Gminę Miasto Dębica 113 tysięcy złotych Spółce MKS. Wyrok nie jest prawomocny.

 

O sprawie informowaliśmy Państwa wielokrotnie na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy zaległych należności – rekompensaty za utrzymanie nierentownych połączeń autobusowych, jakie miasto powinno wypłacić spółce MKS. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem samorząd jest zobligowany do wypłacania spółce zajmującej się transportem publicznym, należnej jej różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami za świadczenie usług. W Dębicy jednak, Miasto na temat współpracy z MKS-em od wielu lat ma inne zdanie i nie do końca wywiązuje się z tego zobowiązania.

Spółka MKS w ubiegłym roku, swoich praw po raz kolejny postanowiła dochodzić w sądzie składając dwa pozwy przeciwko miastu
– jeden dotyczył wypłaty części należnej rekompensaty w kwocie 113 tysięcy złotych, a drugi tzw „rozsądnego zysku” wynoszącego 54 tysiące. Kilka miesięcy temu Sąd w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzył pierwszą sprawę i wydał nakaz zapłaty. Miasto złożyło sprzeciw
i należności nadal nie zostały uregulowane. Teraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok na mocy którego Gmina Miasto Dębica powinna zapłacić Spółce MKS 113 tysięcy zł plus należne odsetki.

Piotr Chęciek – były prezes Spółki MKS, a obecnie Starosta Powiatu Dębickiego w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej podkreślał, że ten spór pomiędzy Miastem, a MKS-em toczy się już kilka lat, a Miasto zamiast zapłacić zaległe należności, odwołuje się od wyroków Sądu i przez to naraża samorząd na kolejne niepotrzebne koszty. Mamy zatem nadzieję, że wreszcie w roku 2019 wszystkie sporne sprawy pomiędzy Miastem i MKS-em zostaną definitywnie rozwiązane, a należności uregulowane. Do tematu
z pewnością powrócimy na antenie programu Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.