Młodzieżowa Sesja Rady Gminy Dębica

Temat zanieczyszczenia środowiska zdominował obrady Młodzieżowej Sesji Rady Gminy Dębica. Podczas posiedzenia młodych radnych, z prelekcją wystąpiła przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska.

 

Przewodniczący Rady, Mikołaj Skóra przywitał wszystkich zebranych i odczytał porządek obrad wśród których znalazło się między innymi przedstawienie tematyki czystości powietrza w regionie. Młodzi ludzie podkreślają, że dzięki udziałowi w sesjach poznają pracę samorządu, chętnie poruszają problemy, które dotyczą ich samych i zaznaczają, że wiedza zdobyta podczas posiedzeń sesji przydaje im się w szkole podczas lekcji Wiedzy o Społeczeństwie. Uczestnicząca w sesji młodzież zapoznała się z informacją pt. „Stan zanieczyszczenia powietrza w powiecie dębickim” przekazaną przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz efektami prowadzonej na terenie Gminy akcji edukacyjno-prewencyjnej pod hasłem „Nie truj sąsiadów” którą przedstawił Komendant Straży Gminnej.

Comments are closed.