Młodzieżowa Sesja Rady Gminy Dębica

Ekologia zdominowała obrady Młodzieżowej Sesji Rady Gminy Dębica. Młodzi rajcy mieli spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, podjęli szereg uchwał dotyczących edukacji ekologicznej w szkołach.

 

Na początku sesji, przewodniczący Rady Mikołaj Skóra przywitał wszystkich zebranych i odczytał porządek obrad wśród, których znalazło się między innymi przedstawienie tematyki czystości wód i zapobieganie wrzucanie zanieczyszczeń do kanalizacji. Młodzi ludzie podkreślają, ze dzięki udziałowi w sesjach poznają pracę samorządu. Młodzi radni chętnie poruszają problemy, które dotyczą ich samych. Obrady Młodzieżowej Sesji Rady Gminy zakończyły się dyskusją na temat promowania czystego powietrza w Gminie Dębica.

Comments are closed.