Modernizacja gminnych boisk

Na ostatniej sesji Radni Gminy Dębica podjęli decyzje o zaciągnięciu zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa czterech przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Dębica”

 

Boiska będą funkcjonować w miejscowościach: Brzeźnica, Podgrodzie, Zawada i Latoszyn. Podjęcie uchwały było konieczne w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i wyłonieniem wykonawcy robót. Radni zwiększyli uprzednio uchwaloną kwotę 632 tys.zł
o 98 tys. zł. Zadanie to jest realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nawierzchnia wszystkich boisk będzie wykonana z poliuretanu, boiska
te będą dostosowane do gier sportowych takich jak piłka ręczna, siatkówka oraz tenis ziemny.

Comments are closed.