Most na Wisłoce

Symbolicznym wbiciem łopaty przez parlamentarzystów i samorządowców rozpoczęła się jedna z największych inwestycji Powiatu Dębickiego – budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica – Straszęcin – Grabiny wraz z dojazdami. Szacowany koszt tego projektu to 29 milionów złotych.

 

W bieżącym roku rozpoczęła się realizacja kilku znaczących inwestycji w powiecie dębickim, między innymi budowa dwóch łączników: węzła zachodniego i wschodniego autostrady A4 oraz przebudowa i modernizacja lokalnych dróg. Wszystkie prace przebiegają planowo i sprawnie. Obecnie rusza budowa mostu na rzece Wisłoce, która stanowi drugi etap łącznika zachodniego autostrady A4. Starostwo na ten cel otrzymało 15 milionów złotych ze środków unijnych. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że całkowity koszt to kwota rzędu 29 milionów. Brakującą sumę samorząd musiał zabezpieczyć we własnym budżecie. Zdaniem samorządowców to inwestycja drogowa ważna dla rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, zarówno powiatu dębickiego, jak też całego Podkarpacia.

Nowy obiekt w dużej mierze zmniejszy ruch samochodów ciężarowych poruszających się obecnie po ulicach Dębicy. Inwestycja zakłada budowę nowego mostu, beztonażowego, dostosowanego do wymogów bezpieczeństwa wraz z drogami dojazdowymi. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: AZI-BUD oraz BANIMEX. Mieszkańcy, jak twierdzą samorządowcy, nie powinni obawiać się utrudnień, ponieważ dopóki nowy most nie zostanie oddany do użytku, czyli planowo do maja przyszłego roku, przez cały czas będą mogli korzystać ze starej przeprawy nad Wisłoką.

Comments are closed.