Można utworzyć prawie 250 miejsc pracy w Dębicy

Dwieście czterdzieści osiem miejsc pracy powstanie przy pomocy Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu pod nazwą „Rowes”. W Dębicy odbyła się konferencja prasowa podczas której realizatorzy projektu wskazali kto może ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu realizowanego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES to prawie 26 milionów zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj.podkarpackiego. Podczas konferencji w oddziale dębickim agencji prokurent Piotr Zawada wyjaśniał główne założenia projektu, który ma na celu pomagać osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym społecznie. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne ( w tym np. Spółdzielnie socjalne) oraz ich zrzeszenia, osoby prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach projektu dotacja na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi 27 tysięcy zł. Oprócz dotacji przedsiębiorstwa społeczne będą mogły korzystać ze wsparcia pomostowego przez okres do 12 miesięcy w kwocie ok. 2 tysięcy zł na każde miejsce pracy utworzone w ramach projektu. Więcej informacji można uzyskać w biurze terenowym
w Dębicy przy ul. Wielopolskiej 23.

Comments are closed.