Za mundurem… dębiczanie sznurem

Spadek bezrobocia, czy realna pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców- to chyba najważniejsze korzyści płynące z obecności Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy. Oprócz wymiernych korzyści dla dębiczan, obecność żołnierzy przyczyni się także do zmiany oblicza miasta.

 

Obecnie w Dębicy przebywa prawie 400 żołnierzy. Do tego w każdy weekend na terenie miasta i powiatu szkoli się kolejnych kilkudziesięciu. Jak mówi burmistrz Wojciech Iwasieczko, obecność żołnierzy korzystnie wpływa na życie mieszkańców miasta. Według danych, przywołanych przez burmistrza Iwasieczkę, jeden żołnierz generuje trzy miejsca pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w branży gastronomicznej i ochronie.

Korzyści płynące z obecności żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to nie tylko większa liczba miejsc pracy, ale także, a może nawet przede wszystkim większa liczą rąk do pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń związanych chociażby z wystąpieniem klęsk żywiołowych.

Comments are closed.