Nagroda „Sapere Aude”

Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy organizuje czwartą edycję konkursu pod nazwą: „Nagroda Sapere Aude” na najlepszą pracę dyplomową, związaną z ziemią dębicką. W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili swoje prace w 2017 lub 2018 roku.

 

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów I i II stopnia, którzy są mieszkańcami powiatu dębickiego. Warunkiem udziału
w przedsięwzięciu jest tematyka pracy, która musi być związana z szeroko rozumianą ziemią dębicką, powiatem dębickim, postaciami
z regionu, wydarzeniami, miejscowościami. Głównym organizatorem konkursu jest Maciej Małozięć – dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy. Fundatorem nagród jest Stefan Bieszczad – prezes stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. Prace można przysyłać jeszcze do 15 października. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada
w przededniu wyjątkowego narodowego jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Raut organizuje Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Comments are closed.