Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie” podczas której kilkunastu zaproszonych gości odczytało wybrane fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

 

Na Narodowe Czytanie „Wesela” w dębickiej bibliotece przy ul. Akademickiej przybyło ponad 100 osób w gronie których znaleźli się przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli oraz bibliotekarze z terenu całego powiatu dębickiego. Marzena Kowalska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej podkreslała, że nie miała żadnego problemu,
aby namówić znanych vipów do zaprezentowania fragmentu Wesela.
Do czytania fragmentów dramatu Wyspiańskiego który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic zaproszeni zostali m.in. burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, poseł Jan Warzecha, prezes Wodociągów Dębickich Jacek Gil, dyrektor MOK Jan Borek,
A także dowódca Dębickiego Batalionu Obrony Terytorialnej ppłk. Roland Waszkowiak.
Po odczytaniu fragmentów „Wesela” głos zabrał historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz Waldemar Smaszcz, który w swojej prelekcji odniósł się do zbliżającej się rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Comments are closed.