Nowe Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

Aleksandra Sternik z Gumnisk została nową przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Podczas posiedzenia wybrano także dwóch wiceprzewodniczących rady oraz sekretarza.

 

Wszyscy reprezentanci młodzieży szkolnej z terenu Gminy Dębica złożyli ślubowanie, aby pełnoprawnie działać w szeregach Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Pierwszą część posiedzenia prowadził Przewodniczący Rady Gminy Dębica. Po wyborze przewodniczącej, to Aleksandra Sternik przejęła stery i prowadziła obrady Młodzieżowej Sesji Rady Gminy Dębica. Piotr Żybura
– pogratulował Aleksandrze Sternik wyboru na przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Obradom przysłuchiwał się wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz.

Podczas posiedzenia zostały przeprowadzone wybory Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Julia Pyzińska, Damian Gąsiorek, a sekretarzem Karolina Stanek. Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Dębica zrodziła się
w 2015 roku  w środowisku wolontariackim, gdzie dorośli oraz dzieci i młodzież zaangażowani wówczas w pracę Klubu Miłośników Wolontariatu, pod pieczą Radnej Agaty Wiater zdecydowali, że chcą pomagać i działać nie tylko na rzecz zwierząt, ale również ludzi.

Głównym punktem pierwszej sesji było szkolenie. Młodzieżowa Rada dowiedziała się o możliwościach swojej działalności, jakie inicjatywy mogą podejmować oraz ze statutem. Radni również wymienili się  pomysłami, które chcieliby wdrożyć. Wśród nich znalazł się np. pomysł utworzenia w każdej szkole klubów młodzieżowych, na wzór istniejących klubów seniora.

Comments are closed.